ENEF KONSULTACIJOS

Energijos sprendimų centro atliekamos energetinio efektyvumo konsultacijos padeda identifikuoti galimas energijos taupymo priemones. Konsultacijos metu mes atliekame kaštų vertinimo analizę bei pateikiame siūlomas naudas.

Energijos sprendimų centras teikia šias energetinio efektyvumo konsultacines paslaugas:

  • Įmonės sistemų energetinio efektyvumo tikrinimas vizito metu, sutelkiant dėmesį į pagrindinius energijos vartojimo bei gamybos įrenginius
  • Esamų sistemų bei įrangos efektyvumo analizė bei vertinimas
  • Galimų energijos sutaupymų ekonominiai bei techniniai skaičiavimai
  • Energijos vartojimo efektyvinimo plano parengimas

Efektyviausias būdas identifikuoti energetinio efektyvumo problemas:

  1. Atlikti energetinio efektyvumo auditą struktūrizuojant įmonės sistemas
  2. Atlikti detalią analizę (detalizuoti energetinio efektyvumo auditą)
  3. Parengti energetinio efektyvinimo planą ir identifikuoti galimas priemones energijai taupyti
  4. Įdiegti energetinio efektyvinimo priemones
  5. Matuoti bei stebėti energijos vartojimo parametrus ir juos kontroliuoti